Latest Products
PMA methoxypropyl acetate

PMA methoxypropyl acetate

Tên khác : 1-Methoxy-2-propyl acetate ; Propylene glycol monomethyl ether -1,2- acetate
 Công thức : C6H12O3
Cas number : 108-65- 6
1. Giới thiệu 
PMA là dung môi bay hơi trung bình, có mùi nhẹ, có khả năng hòa tan tốt nhiều loại nhựa và thuốc nhuộm
2. Tính chất:
- Chất lỏng trong suốt, ít hút ẩm, hòa tan hầu hết các dung môi hữu cơ phổ biến, nhưng không hoàn toàn với nước. Thủy phân chậm trong nước, nhưng bị thủy phân hoàn toàn trong 8h ở môi trường kiềm.
Nhiệt độ sôi ở 1013 mbar : 145-147 C
Tỷ trọng ở 20C: 0,965-0.97g/cm3
Khả năng hòa tan : 
          Hòa tan được : NC, DOP, DBP
          Không hòa tan được : PVC, Ethel acetate

3. Ứng dụng :
  a- Coating :
      Do khả năng hòa tàn tốt nhiều loại nhựa và dye nên PMA được dùng làm dung môi, cải thiện độ chảy và chất kết tụ trong coating. 
      PMA thích hợp  cho sơn dùng Polyisocyanate
b. Mực in
      - Mực in lụa, in ống đồng và in flexo
      - Paste viết bi
c- Các ứng dụng khác :
    Keo dán
   Dầu bóng cho đồ gia dụng, màu nhuộm gỗ
   Dung dịch dye và paster màu để in và nhuộm màu thuộc da và vải sợi
http://uyenhoachat.blogspot.com/


Tên khác : 1-Methoxy-2-propyl acetate ; Propylene glycol monomethyl ether -1,2- acetate
 Công thức : C6H12O3
Cas number : 108-65- 6
1. Giới thiệu 
PMA là dung môi bay hơi trung bình, có mùi nhẹ, có khả năng hòa tan tốt nhiều loại nhựa và thuốc nhuộm
2. Tính chất:
- Chất lỏng trong suốt, ít hút ẩm, hòa tan hầu hết các dung môi hữu cơ phổ biến, nhưng không hoàn toàn với nước. Thủy phân chậm trong nước, nhưng bị thủy phân hoàn toàn trong 8h ở môi trường kiềm.
Nhiệt độ sôi ở 1013 mbar : 145-147 C
Tỷ trọng ở 20C: 0,965-0.97g/cm3
Khả năng hòa tan : 
          Hòa tan được : NC, DOP, DBP
          Không hòa tan được : PVC, Ethel acetate

3. Ứng dụng :
  a- Coating :
      Do khả năng hòa tàn tốt nhiều loại nhựa và dye nên PMA được dùng làm dung môi, cải thiện độ chảy và chất kết tụ trong coating. 
      PMA thích hợp  cho sơn dùng Polyisocyanate
b. Mực in
      - Mực in lụa, in ống đồng và in flexo
      - Paste viết bi
c- Các ứng dụng khác :
    Keo dán
   Dầu bóng cho đồ gia dụng, màu nhuộm gỗ
   Dung dịch dye và paster màu để in và nhuộm màu thuộc da và vải sợi
http://uyenhoachat.blogspot.com/


PMA methoxypropyl acetate
https://3.bp.blogspot.com/-cttyVMnZtBM/Vzvh_RVcBiI/AAAAAAAAAhU/7x7vMjtdWa8Bw26yw0KyjlpM3cDC5iGUQCLcB/s72-c/PMA.gif
View detail
CYCLOHEXANONE, cyc

CYCLOHEXANONE, cyc

     CTPT: C6H10O
     Tên khác: CYC, Ketohexamethylene, dầu ông già , Anone
1.      Mô tả
Cyclohexanone l một dung môi có độ bay hơi vừa, có khả năng hòa tan tốt nhiều chất hữu cơ, l nguyên liệu ban đầu cho quá trình tổng hợp.
Cyclohexanone tinh khiết là l chất lỏng trong suốt, có độ sơi cao, có mùi ketone đặc trưng.  Nó hoàn tan các dung môi hữu cơ nhưng không tan trong nước. Cyclohexanone tinh khiết có thể bị vàng
Khả năng hòa tan: hòa tan các  dẫn xuất cellulose như: cellulose nitrate, cellulose acetate, cellulose acetobutyrate, ethyl cellulose; cao su clo hóa; polymer vinyl chloride: vinyl chloride tinh khiết, vinyl chloride clo hóa.

2.Ứng dụng
    a. Công nghiệp keo dán
Cyclohexanone  là chất phụ gia trong keo dán PVC để điều hòa tốc độ bay hơi
b. Hóa chất
Dùng làm dung môi cho thuốc trừ sâu và diệt nấm
Nguyên liệu để tổng hợp chất hữu cơ đặc biệt trong sản xuất acid adipic, acprolactan và nylon6
Nguyên liệu để sản xuất thuốc diệt cỏ, các loại amine, chất nhũ hóa, antihistamine và chất xúc tác trong tổng hợp nhựa polyester
c.Thuộc da
Dùng làm chất tẩy trắng và là phụ gia làm tang động dính của lớp sơn mày
 d. Sơn phủ
Phụ gia trong sơn phủ bề mặt: chống ẩm đục cho lacquer nitrate cellulose, tăng độ chảy cho lacquer cellulose acetate và chất tẩy sơn.
Thnh phần trong hỗn hợp dung môi cho PVC và mực in
Nguyên liệu để tổng hợp các loại nhựa khác
e.Dệt
Dùng làm phụ gia trong dung dịch ngâm kiềm và aluminium soap để mặt sợi
f.       Bao bì
Đồng dung môi cho cellulose nitrate trong sơn phủ cellophane


     CTPT: C6H10O
     Tên khác: CYC, Ketohexamethylene, dầu ông già , Anone
1.      Mô tả
Cyclohexanone l một dung môi có độ bay hơi vừa, có khả năng hòa tan tốt nhiều chất hữu cơ, l nguyên liệu ban đầu cho quá trình tổng hợp.
Cyclohexanone tinh khiết là l chất lỏng trong suốt, có độ sơi cao, có mùi ketone đặc trưng.  Nó hoàn tan các dung môi hữu cơ nhưng không tan trong nước. Cyclohexanone tinh khiết có thể bị vàng
Khả năng hòa tan: hòa tan các  dẫn xuất cellulose như: cellulose nitrate, cellulose acetate, cellulose acetobutyrate, ethyl cellulose; cao su clo hóa; polymer vinyl chloride: vinyl chloride tinh khiết, vinyl chloride clo hóa.

2.Ứng dụng
    a. Công nghiệp keo dán
Cyclohexanone  là chất phụ gia trong keo dán PVC để điều hòa tốc độ bay hơi
b. Hóa chất
Dùng làm dung môi cho thuốc trừ sâu và diệt nấm
Nguyên liệu để tổng hợp chất hữu cơ đặc biệt trong sản xuất acid adipic, acprolactan và nylon6
Nguyên liệu để sản xuất thuốc diệt cỏ, các loại amine, chất nhũ hóa, antihistamine và chất xúc tác trong tổng hợp nhựa polyester
c.Thuộc da
Dùng làm chất tẩy trắng và là phụ gia làm tang động dính của lớp sơn mày
 d. Sơn phủ
Phụ gia trong sơn phủ bề mặt: chống ẩm đục cho lacquer nitrate cellulose, tăng độ chảy cho lacquer cellulose acetate và chất tẩy sơn.
Thnh phần trong hỗn hợp dung môi cho PVC và mực in
Nguyên liệu để tổng hợp các loại nhựa khác
e.Dệt
Dùng làm phụ gia trong dung dịch ngâm kiềm và aluminium soap để mặt sợi
f.       Bao bì
Đồng dung môi cho cellulose nitrate trong sơn phủ cellophane


CYCLOHEXANONE, cyc
https://2.bp.blogspot.com/-Te8xHKCklNI/UfdqExAlgdI/AAAAAAAAAGM/FIRBqHmC8qA/s72-c/IMG_4782.JPG
View detail
Dung môi, chất pha loãng

Dung môi, chất pha loãng

1. Định nghĩa :


Dung môi  là những  chất lỏng ( hữu cơ thấp phân tử) dễ bay hơi có khả năng hòa tan chất tạo màng và bay hơi dần hết trong quá trình tạo màng thành sơn

2. Phân loại :  

                Hydrocacbon : béo và thơm
                Ester, Ete, ketone, alcol… và hydrocacbon clo hóa, nitro paraffin

 3. Mục đích sử dụng : làm giảm độ nhớt của sơn, tạo dễ dàng cho quá trình gia công.

4. Yêu cầu chọn  lựa dung môi

a. Khả năng hòa tan : những chất có độ phân cực tương tự nhau dễ hòa tan vào nhau
      Vd:  acetat cenlulo (este) có dung môi là các este hoặc ceton như aceton
b.Nhiệt độ sôi : ảnh hưởng đến tốc độ bay hơi
       Quá cao hay quá thấp đề không phù hợp : quá cao sẽ chậm khô, quá thấp thì khô quá nhanh, không thể quét bằng chổi, quá trình khô không hoàn toàn
c. Tốc độ bay hơi của dung môi ảnh hưởng lớn đến sự chảu của lớp màng sơn
Dùng hỗn hợp dung môi : độ nhớt tăng nhanh nhờ dung môi bay hơi nhanh
Quá trình chảy được điều chỉnh nhờ dung môi bay hơi chậm hơn.

5. Sự bay hơi của dung môi từ màng sơn : quá trình bay hơi qua 2 giai đoạn
GĐ 1: sự bay hơi của dung môi xảy ra trong sự phụ thuộc áp suất hơi của dung môi và không bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của polymer hòa tan
GĐ 2: khi màng polymer đã được hình thành, dung môi còn lưu lại trong màng sẽ được thoát dần dần ra nhờ quá trình khuyếch tán ( khi còn khoảng 20% dung môi )

1. Định nghĩa :


Dung môi  là những  chất lỏng ( hữu cơ thấp phân tử) dễ bay hơi có khả năng hòa tan chất tạo màng và bay hơi dần hết trong quá trình tạo màng thành sơn

2. Phân loại :  

                Hydrocacbon : béo và thơm
                Ester, Ete, ketone, alcol… và hydrocacbon clo hóa, nitro paraffin

 3. Mục đích sử dụng : làm giảm độ nhớt của sơn, tạo dễ dàng cho quá trình gia công.

4. Yêu cầu chọn  lựa dung môi

a. Khả năng hòa tan : những chất có độ phân cực tương tự nhau dễ hòa tan vào nhau
      Vd:  acetat cenlulo (este) có dung môi là các este hoặc ceton như aceton
b.Nhiệt độ sôi : ảnh hưởng đến tốc độ bay hơi
       Quá cao hay quá thấp đề không phù hợp : quá cao sẽ chậm khô, quá thấp thì khô quá nhanh, không thể quét bằng chổi, quá trình khô không hoàn toàn
c. Tốc độ bay hơi của dung môi ảnh hưởng lớn đến sự chảu của lớp màng sơn
Dùng hỗn hợp dung môi : độ nhớt tăng nhanh nhờ dung môi bay hơi nhanh
Quá trình chảy được điều chỉnh nhờ dung môi bay hơi chậm hơn.

5. Sự bay hơi của dung môi từ màng sơn : quá trình bay hơi qua 2 giai đoạn
GĐ 1: sự bay hơi của dung môi xảy ra trong sự phụ thuộc áp suất hơi của dung môi và không bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của polymer hòa tan
GĐ 2: khi màng polymer đã được hình thành, dung môi còn lưu lại trong màng sẽ được thoát dần dần ra nhờ quá trình khuyếch tán ( khi còn khoảng 20% dung môi )

Dung môi, chất pha loãng
http://2.bp.blogspot.com/-Te8xHKCklNI/UfdqExAlgdI/AAAAAAAAAGM/FIRBqHmC8qA/s72-c/IMG_4782.JPG
View detail
Các thành phần của sơn

Các thành phần của sơnSkype: uyenha2014

Các thành phần của sơn
http://4.bp.blogspot.com/-SPfv75S4QO4/Vntze_CyouI/AAAAAAAAAgY/g-n8U21QPR8/s72-c/IMG_0639.JPG
View detail
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. MUA BÁN HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger